fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równania Maxwella. Prawa Maxwella. 1. Prawo Gaussa dla pola elektrostatycznego, 2. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego, 3. Prawo Ampèra rozszerzone przez Maxwella, 4. Prawo indukcji Faradaya
Prawo Gaussa dla pola elektrostatycznego Prawo Gaussa dla pola magnetycznego Prawo Amp`era rozszerzone przez Maxwella Prawo indukcji Faradaya