fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyprowadzenie wzoru na prędkość kątową końcową w ruchu po okręgu. Zaczynam od wzoru na przyspieszenie w ruchu po okręgu.
przyspieszenie kątowe