fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Transformator składa się z uzwojenia pierwotnego (n_1 zwojów) i uzwojenia wtórnego (n_2} zwojów) nawiniętych na rdzeń stalowy. Po przyłożeniu na uzwojeniu pierwotnym napięcia przemiennego U_1 na uzwojeniu wtórnym pojawi się napięcie U_2. U_1/U_2 = n_1/n_2, n_1/n_2 = n, n - przekładnia transformatora, I_1/I_2 = n_2/n_1, I_1 - natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym, I_2 - natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym.
natężenie prądu