fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd przepływający przez drugi obwód wytwarza pole magnetyczne obejmujące pierwszy obwód. Przy zmianie natężenia prądu $\wz{I_2}$ w drugim obwodzie, zmienia się strumień pola magnetycznego fi. W skutek indukcji elektromagnetycznej pojawia się siła elektromotoryczna E_1. E_1 = -M{dI_2/dt}. E_1 - siła elektromotoryczna powstająca w pierwszym obwodzie, M - współczynnik indukcji wzajemnej, dI_2 - mała zmiana natężenia prądu w drugim obwodzie, dt - czas, w jakim zaszła ta zmiana.
indukcji elektromagnetycznej natężenia prądu