fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W = 1/2 * L * I^2. W - energia pola magnetycznego, L - indukcyjność obwodu, I - natężenie prądu w obwodzie.
indukcyjność obwodu natężenie prądu