fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zwoje solenoidu przenikane są przez swoje własne pole magnetyczne. Zmiany natężenie prądu płynącego przez solenoid powodują zmianę strumienia pola magnetycznego Phi. Zachodzi indukcja elektromagnetyczna i powstaje dodatkowa siła elektromotoryczna E_s. Zgodny z regułą Lenza: * Gdy natężenie prądu I rośnie, to E_s stawiaja opór prądowi zmniejszając szybkość wzrostu. * Gdy natężenie prądu I maleje, to E_s ,,podtrzymuje'' prąd zmniejszając szybkość wzrostu. E_s = -L dI/dt. L - współczynnik samoindukcji obwodu, dI - mała zmiana natężenia prądu, dt - czas, w jakim zaszła ta zmiana.
solenoidu strumienia pola magnetycznego indukcja elektromagnetyczna siła elektromotoryczna Lenza Lenza natężenie prądu