fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Za pomocą amperomierza mierzę natężenie I prądu w obwodzie. Przez amperomierz przepływa cały prąd w danym odcinku obowodu, więc budowane są one tak, aby stawiały jak najmniejszy opór. Jak najmniej zakłócały mierzony prąd. Za pomocą woltomierza mierzę napięcie U, czyli różnicę potencjałów V_2-V_1 na końcach elementu obwodu. Przez woltomierz powinien przepływać jak najmniejszy prąd, więc budowane są one tak, aby stawiał jak największy opór. Cały prąd powinien przepływać przez element obwodu, na którym jest mierzone napięcie, tak jakby woltomierza w ogóle nie było.
natężenie napięcie