fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dla płaskiej powierzchni i jednorodnego pola magnetycznego. Phi = B * S = B * S * cos alfa. Dla zakrzywionej powierzchni i niejednorodnego pola magnetycznego. Strumień przechodzący przez zakrzywioną powierzchnię jest równy sumie strumieni Phi_1, Phi_2, Phi_3, ... przechodzących przez n fragmentów S_1, S_2, S_3, ... na jakie dzielę powierzchnie S. Phi = Phi_1 + Phi_2 + Phi_3 + ... = B_1 * S_1 + B_2 * S_2 + B_3 * S_3 + \dots = sum_{i=1}^n B_i * S_i Rozmiar i kształt fragmentów S_i dobieram tak, aby przechodzące przez nie pole magnetyczne było w przybliżeniu jednorodne. Przy bardziej skomplikowanych powierzchniach liczę całkę po powierzchni S. Phi = całka po S z B * dS.