fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przewodniki z prądem wytwarzają wokół siebie pole magnetyczne. Zaznaczam wokół nich krzywą l. Następnie dzielę ją na bardzo małe wektory dl. Obchodzę krzywą l zgodnie ze zwrotem wektorów licząc loczyny skalarne wektora indukcji magnetycznej dB i wektora dl B_n * dl_n W zadaniach takiemu sumowaniu odpowiada policzenie całki krzywolinowej B_1 * dl_1 + B_2 * dl_2 + B_3 * dl_3 + ... = całka z B * dl Prawo Ampèra całka z B * dl = u_0 *I, I - suma natężeń prądów przechodzących przez powierzchnię ograniczoną krzywą l, u_0 = 4 * pi * 10^{-7} {H/m} - przenikalność magnetyczna próżni, I = I_1 - I_2 + I_3 - I_4, I = -I_1 - I_2 + I_3 + I_4 Korkociąg obracam zgodnie ze zwrotem obchodzenia krzywej l. Natężenia o zwrocie zgodnym z pionowym ruchem korkociągu -- dodatnie, a o zwrocie przeciwnym -- ujemne.
Pole magnetyczne wokół prostolinowego przewodnika z prądem indukcji magnetycznej Korkociąg