fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bardzo krótki fragment przewodnika o długości dl przez który płynie prąd o natężeniu I wytwarza w punkcie P pole magnetyczne o indukcji magnetycznej dB. dB = {u_0*I* / 4 * pi} * {dl x r / r^3}. u_0 = 4 * pi * 10^{-7} {H/m} - przenikalność magnetyczna próżni. Na całkowite pole magnetyczne w punkcie P składają się cząstkowe pola magnetyczne o indukcji dB pochodzące od wszystkich fragmentów przewodnika. Zsumować wszystkie dB mogę licząc całkę krzywoliniową po krzywej l przewodnika. B = całka dB = całka {u_0*I* / 4\pi} * {dl x r / r^3}.
indukcji magnetycznej