fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd elektryczny to poruszające się ładunki. Na takie ładunki przepływające w przewodniku umieszczonym w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna F. F = I* l x B. I - natężenie prądu, l - wektor wyznaczony przez prostolinowy przewodnik o długości l i zwrocie zgodnym z kierunkiem natężenia prądu, B - indukcja magnetyczna. Gdy prostolinijny przewodnik o długości l jest prostopadły do B, to F = I * l * B.
Prąd elektryczny działa natężenie prądu indukcja magnetyczna