fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na ładunek q poruszający się z prędkością v w polu o indukcji magnetycznej B działa siła F dana wzorem F = q * v x B. Gdy wektor prędkości v jest prostopadły do B, to F = qvB.
indukcji magnetycznej