fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Indukcja magnetyczna} opisuje ,,natężenie'' pola magnetycznego. Jej wartość liczę przy pomocy siły F działającej na ładunek q, który porusza się z prędkością v prostopadłą do linii pola magnetycznego. B = F/qv Jednostką indukcji magnetycznej jest tesla (T). Kierunek wektora indukcji magnetycznej mogę ustalić wysyłając ładunek q w różne strony. Kierunek, w którym F=0, jest kierunkiem pola magnetycznego. Zwrot wektora indukcji magnetycznej ustalam za pomocą dodatniego ładunku q poruszającego się prostopadle do linii pola magnetycznego. Korzystam z reguły korkociągu. Zwrot indukcji magnetycznej B ustalam tak, aby obracający się korkociąg od v do B przesuwał się w kierunku F.
działającej na ładunek reguły korkociągu