fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pole magnetyczne wokół magnesu trwałego. Ma on zawsze dwa bieguny -- północny (N) i południowy (S). B - indukcja magnetyczna. Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem elektrycznym.
indukcja magnetyczna