fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya. Masa wydzielonej substancji m podczas elektrolizy jest proporcjonalna do ładunku q, jaki przepływa przez elektrolit. m = kq = kIt, k - równoważnik elektrochemiczny substancji\cr, I - natężenie prądu (q = It). Drugie prawo elektrolizy Faradaya. Równoważnik elektrochemiczny k substancji wydzielonej z elektrolitu jest wprost proporcjonalny do jej równoważnika chemicznego u/w. k = 1/F * u/w. F = 9,65* 10^4 C/mol - stała Faradaya, u - masa molowa substancji, w - wartościowość substancji.
elektrolizy natężenie prądu