fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Woda destylowane jest izolatorem. Po rozpuszczeniu w niej związków chemicznych np. soli, kwasów lub zasad pojawiają się jony i ciecz staje się elektrolitem. Proces ten to dysocjacja. Po przyłożeniu napięcia jony ujemne (aniony) poruszają się do elektrody dodatniej (anody). Jony dodatnie (kationy) poruszają się do elektrody ujemnej (katody). Prąd płynie. Jony oddają na elektrodach swój łądunek i wydzielają się w postaci związków chemicznych. Proces ten to elektroliza.
izolatorem