fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd płynący przez opornik powoduje wydzielenie się w nim ciepła W w ilości W = I^2Rt = {U^2/R}t. Moc prądu P = I^2R = U^2/R.
Wyprowadzenie wzorów na pracę i moc prądu elektrycznego Moc Wyprowadzenie wzorów na pracę i moc prądu elektrycznego