fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie prądu I płynącego przez przewodnik o oporze R jest wprost proporcjonalne do napięcia U przyłożonego na końce tego przewodnika. Wzór I = U/R.
Natężenie oporze napięcia