fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Symbole elementów elektronicznych: przewód elektroniczny; opornik, rezystor; cewka indukcyjna, zwojnica; cewka z rdzeniem magnetycznym, elektromagnes; wyłącznik; amperomierz; woltomierz; żarówka; źródło napięcia, ogniwo; odgałęzienie przewodu, węzeł; potencjometr; kondensator; transformator; dioda; dioda Zenera; dioda świecąca (LED); transformator pnp; transformator npn; źródło napięcia zmiennego; skrzyżowanie dwóch przewodów z połączeniem; skrzyżowanie dwóch przewodów bez połączenia; dzwonek