fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie prądu stałego I, to iloraz ładunku q, który przepłynął przez przekrój poprzeczny przewodnika S w czasie t. Wzór na natężenie prądu I = q / t. Chwilowe natężenie prądu zmiennego to natężenie w danym momencie. I = dq / dt