fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd elektryczny jest to uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych między dwoma punktami o różnym potencjale. Przewodniki są to substancje, które dobrze przewodzą prąd elektryczny. W metalach za przepływ prądu odpowiadają elektrony swobodne pochodzące z powłok zewnętrznych czyli najsłabiej związane z jądrem atomowym. W cieczach nośnikami prądu są jony dodatnie - kationy i jony ujemne - aniony. W rozrzedzonych gazach nośnikami prądu są elektrony i jony. Półprzewodniki (np. krzem, german) są to substancje, które słabo przewodzą prąd elektryczny. Ich zdolność do przewodzenia zmienia się wyraźnie pod wpływem czynników zewnętrznych - temperatura, światło, dodanie atomów innych pierwiastków. Izolatory (dielektryki) (np. szkło, guma) są to substancje, które nie przewodzą prądu. Kierunek prądu elektrycznego to kierunek przepływu ładunków dodatnich. W metalach za przepływ prądu odpowiadają elektrony (ładunki ujemne) co oznacza, że kierunek prądu jest przeciwny do kierunku poruszania się elektronów.