fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Napięcie elektyryczne między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe różnicy potencjałów. Jednostką napięcia jednostką wolt (V). Znając natężenie E w każdym punkcie pola elektrostatycznego mogę otrzymać wartość napięcia licząc całkę krzywoliniową na dowolnej drodze między punktami A i B.
pola elektrostatycznego potencjałów siłę elektromotoryczną