fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na prawo Gaussa dla pola elektrostatycznego: Prznikalność elektryczna próżni * strumień pola elektrostatycznego przenikającego powierzchnie S = suma ładunków wewnątrz powierzchi S
pola elektrostatycznego Wyprowadzenie prawa Coulomba