fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pole elektrostatyczne jest polem zachowawczym, co oznacza, że praca wykonana przy przeniesieniu ładunku z punktu A do B nie zależy od kształtu drogi między punktami. Wartość pracy wynosi W = q(V_B - V_A) V_A - potencjał pola elektrostatycznego w punkcie A. V_B - potencjał pola elektrostatycznego w punkcie B.
Pole elektrostatyczne potencjał pola elektrostatycznego