fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pole elektrostatyczne jest podobne do pola grawitacyjnego. Róźnice wynikają z tego, że dwie masy zawsze się przyciągają, a dwa ładunki mogą się odpychać. Ładunek q znajduje się w polu elektrostatycznym, jeżeli działa na niego siła elektryczna F. Linie pola elektrostatycznego są styczne do sił elektrycznych F działających na ładunki q. Mają zwrot taki sam, jak siły działająca na dodatni ładunek +q. Pole elektrostatyczne jednorodne działa w dowolnym punkcie na ładunek $q$ siłą o takiej samej wartości i kierunku. Przy powierzchni naładowanego płaskiego pole elektrostatyczne jest jednorodne. Pole elektrostatyczne centralne działa w dowolnym punkcie na ładunek $q$ siłą skierowaną do środka lub od środka źródła pola. Wokół jednorodnego ładunku Q w kształcie kuli pole elektrostatyczne jest centralne.
pola grawitacyjnego Natężenie potencjał