fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Suma ładunków elektrycznych izolowanego układu ciał jest stała. q_1 + q_2 + q_3 + ... = const Układ izolowany to układ ciał, które nie mają kontaktu z innymi ciałami spoza układu. Ładunek zgromadzony na poszczególnych ciałach może przepływać z jednego ciała do drugiego. Jednak jego suma na wszystkich ciałach pozostaje stała.
ładunków elektrycznych