fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W przyrodzie występują dwa rodzaje ładunków dodatni i ujemny. Ładunki różnoimienne przyciągają się a jednoimienne odpychają. Otaczające nas przedmioty zbudowane są z atomów. Atom składa się z jądra atomowego (protony i neutrony) i obiegających wokoł niego elektronów. Protony mają ładunek dodatni, elektrony ładunek ujemny, a neutrony są obojętne elektrycznie. Dzięki przyciąganiu się protonów i elektronów atom tworzą trwały układ. Ładunek oznaczamy literą q i mierzymy w kulombach C. Najmniejszy możliwy ładunek ma elektron i proton. Jest on równy 1,6 * 10^{-19} C i różni się co do znaku. Ładunek dowolnego przedmiotu jest całkowitą wielokrotnością tego ładunku elementarnego. Elektryzowanie przedmiotu np. przez pocieranie polega na dostarczeniu lub usunięciu z niego elektronów. Gdy przedmiot ma więcej elektronów niż protonów to ma całkowity ładunek ujemny, jeżeli mniej to dodatni. W przypadku gdy jest ich tyle samo, to jest obojętny elektrycznie.