fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na natężenie dźwięku. I = E / (S * t). E - energia przenoszona przez falę dźwiękową w czasie t przez płaszczyznę S, prostopadłą do kierunku rozchodzenia sią fali. Jednostką natężenia dźwięku jest wat na metr kwadratowy W/m^2. Poziom natężenia dźwięku. Beta = 10log(I/I_0). I - natężenia dźwięku. I_0 = 10^{-12} W/m^2 - natężenie odniesienia (dźwięk o częstotliwości 1000Hz na granicy słyszalności).
falę dźwiękową wat