fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na prędkość dźwięku. Przybliżone prędkości w różnych substancjach. Prędkość dźwięku w powietrzu, tlenie, wodorze, wodzie, alkoholu etyloweym, lodzie, żelazie, marmurze, szkle kwarcowym.