fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dźwięki słyszalne dzielimy ze względu na częstotliwość. Poniżej 20 Hz - infradźwięki, od 20 Hz do 20000 Hz - dźwięki słyszalne, powyżej 20000 Hz ultradźwięki.
częstotliwość