fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fala dźwiękowa to rozchodzące się w ośrodku sprężystym (gaz, ciecz, ciało stałe) naprzemianległe zaburzenia ciśnienia (gęstości). Fala dźwiękowa jest falą podłużną.
długość fali falą podłużną