fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jednostki czasu: sekunda, minuta i godzina. Jednostki długości: metr, decymetr, centymetr, milimetr i kilometr. Jednostki masy: kilogram, dekagram, gram i tona.
Ile sekund ma godzina? Ile sekund ma godzina?