fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Stosunek sinusa kąta padania alfa do sinusa kąta załamania beta jest dla danych dwóch ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi prędkości fal v_1 i v_2 fal w tych ośrodkach. Oba te kąty leżą w jednej płaszczyźnie.
prędkości fal długość fali częstotliwość Długość fali przed i po jej załamaniu