fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawo odbicia fali. Kąt odbicia beta jest równy kątowi padania alfa. Oba te kąty leżą w tej samej płaszczyźnie. k - normalna płaszczyzny odbijającej.