fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W fali poprzecznej cząsteczki ośrodka drgają w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali. Jednak ten kierunek prostopadły może zawierać się w różnych płaszczyznach. Fala złożona z fal składowych o różnych płaszczyznach drgań jest falą niespolaryzowaną. Polaryzator ,,wycina'' z niej falę o tylko jednej płaszczyźnie drgań czyli falę spolaryzowaną.
fali poprzecznej