fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dyfrakcja jest to zjawisko zmiany kierunku rozchodzenia się fali w wyniku napotkania przeszkody. Dyfrakcja jest najmocniej widoczna przy przeszkodach, których wielkość jest porównywalna z długością fali. Rozmiar otworu jest dużo większy od długości fali. Dyfrakcja jest mało widoczna. Rozmiar otworu jest porównywalny z długością fali lambda. Dyfrakcja jest wyraźna. Rozmiar otworu jest dużo mniejszy od długości fali. Dyfrakcja przechodzi w odbicie fali.
długością fali