fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Każdy punkt ośrodka, do którego dotarła powierzchnia fali, staje się źródłem kulistej fali cząstkowej o następujących właściwościach: - częstość jest równa fali padającej, - nie rozchodzi się ,,do tyłu'' w kierunku fali padającej. Kolejne powierzchnie falowe tworzone są przez nakładanie się fal cząstkowych.
nakładanie się