fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jeden koniec sznura mocuję do klamki drzwi a drugi trzymam w ręku. Przez szybki ruch ręki wzbudzam na sznurze pojedyńczy impuls falowy. Impuls falowy po odbiciu porusza się w drugą stronę i jest przeciwnie wychylony. Ruszając symetrycznie jednym końcem sznura wytwarzam na nim jedną falę. Biegnie ona do zamocowanego końca sznura, gdzie się odbija, odwraca fazę wychylenia na przeciwną i wraca w kierunku ręki w postaci drugiej fali. Obie te fale nakładają się tworząc falę stojącą. W punkcie zamocowania sznura jest węzeł fali stojącej. Na sznurze o długości l mieści się wielokrotność połówek fali bięgnącej po sznurze i jedna ćwiartka. Na sznurze o długości l o jednym końcu zamocowanym a drugim poruszanym rozprzestrzenia się fala o długości lambda = 4l / 2n+1
falę stojącą liczba naturalna