fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W wyniku nakładania się dwóch fal biegnących w przeciwne strony y_1 = Asin(kx-omega t) i y_2 = Asin(kx-\omega t) otrzymuję falę stojącą o równaniu y = 2A * sin kx * cos omega t
nakładania falę stojącą cos(-alpha) = cosalpha