fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fala biegnąca w prawo ma równanie y_1 = A * sin(kx - omega t). Fala biegnąca w lewo ma równanie y_2 = A * sin(kx + omega t). W wyniku nakładania się tych dwóch fal otrzymuję falę o równaniu y = 2A * sin kx * cos \omega t. Wyprowadzenie.
równanie nakładania się Wyprowadzenie równania fali stojącej długość częstość kołową amplitude