fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Źródła Z_1 i Z_2 emitują falę poruszającą się w przeciwne strony. Mają one jednakową długość lambda i amplitudę A. W wyniku nakładania się fal powstaje fala stojąca.
nakładania się fala stojąca