fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W wyniku nakładania się dwóch fal o jednakowej długościach lambda, amplitudach A i poruszających się w przeciwnych kierunkach powstaje fala stojąca. -- W węzłach cząsteczki ośrodka nie drgają, -- W strzałkach cząsteczki ośrodka wykonują maksymalne drgania o amplitudzie 2A, -- W pozostałych punktach cząsteczki drgają ograniczone. Kolejne etapy ruchu cząsteczek w fali stojącej. Cząsteczki fali stojącej zazwyczaj szybko się poruszają i ludzkie oko widzi tylko taki rozmazany kszałt.