fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Interferencja fal płaskich. W wyniku nakładania się dwóch fal płaskich o jednakowej długości i jednakowo spolaryzowanych powstaje fala wypadkowa, której wielkość zależy od odległości między źródłami d. Dla d = n * lambda wypadkowa fala jest maksymalna, a jej amplituda A_w = A_1 + A_2. Dla d = (2n+1) * lambda/2 fale składowe wzajemnie się wygaszają A_w = |A_1-A_2|. Dla A_1 = A_2 mam A_w = 0. Dla innych wartości d wypadkowa fala będzie między maksymalną a wygaszoną. n -- dowolna liczba naturalna.
długości nakładania się nakładania się