fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada superpozycji: Jeżeli w ośrodku rozchodzi się kilka fal, to wychylenie y w danym punkcie x jest równe sumie wychyleń pochodzącej od każdej fali składowej y = y_1 + y_1' + ... Wychylenia y cząsteczek ośrodka we wszystkich punktach x_1, x_2, x_3, ... tworzą wypadkową fale.