fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fala to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia (drgania) ośrodka. Przykłady. Ośrodek materialny (fale mechaniczne): dźwiękowe, akustyczne, na wodzie, na sprężynie, na strunie. Pole elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne): radiowe, światło, rentgenowskie, gamma.