fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
1. Okres fali T to czas w jakim fala pokona odległość równą swojej długości lambda. 1. Okres fali T to czas w jakim dowolny punkt fali wykona pełen cykl. T = lambda/v. Częstotliwość (częstość) fali f = 1/T Częstość fali jest równa liczbie długości fali w drodze jaką fala pokona w ciągu 1 s. Częstość kołowa omega = 2pi/T
długości fali Ruch dowolnego punktu fali. Wyprowadzenie wzoru na okres fali długości fali