fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch kamienia po okręgu o promieniu r. Kamień przebył drogę s i zakreślił kąt alfa. Miara łukowa (w radianach) kąta alfa. Prędkości chwilowe w ruchu po okręgu.