fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fala przebyła drogę s w czasie t. Prędkość tej fali v = s/t. Dla s = lambda (długość fali) i t = T (okres fali) mam v = lambda/T
długość fali okres fali