fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fala to cząsteczki ośrodka poruszające się ruchem harmonicznym wokół położenia równowagi. Długość fali lambda to odległość między dwiema sąsiednimi cząsteczkami ośrodka będącymi w tej samej fazie tzn. tak samo wychylonymi i poruszającymi się z tą samą prędkością.
ruchem harmonicznym Ruch dowolnego punktu fali.