fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kamień upada na powierzchnie wody. Kamień uderzając powierzchnie wody wychyla lokalnie jej cząsteczki z położenia równowagi. Wskutek sił sprężystych cząsteczki te wracają do położenia równowagi, ale już z pewną prędkością. Powoduje ona ponowne wychylenie cząsteczek wody, ale już po drugiej stronie. W ten sposób cząsteczki w miejscu uderzenia kamienia zaczynają oscylować. Sprężyste właściwości ośrodka powodują, że drgania te są przekazywane kolejno do coraz dalszych jego części. W ten sposób zaburzenie rozchodzi się po całej powierzchni wody tworząc falę.